O NAS

 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim składa się z dwóch placówek “Nasz Dom nr 1” i “Nasz Dom nr 2” po 14 dzieci każda. Domy są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki – do czasu jej ukończenia w szkole. Placówki zapewniają swym wychowankom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej opiekę, kształcenie i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby. Są to placówki katolickie, ale otwarte na wszystkie potrzebujące pomocy dzieci, bez względu na ich wyznanie i narodowość.
Zespół to jednostka organizacyjna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Krakowska prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego w ramach konkursu ofert. Zgodnie z zawartą umową Zgromadzenie otrzymuje dotację na każde dziecko umieszczone w placówce w oparciu o obowiązujący w danym roku koszt utrzymania wychowanka.

 

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich