PRZETARGI

Niepubliczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szkolna 19 zaprasza przedstawicieli handlowych producentów nowych samochodów do składania ofert na zakup w 2016 r. samochodu typu BUS.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest - „Zakup w 2016 r. samochodu typu BUS dla potrzeb Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim”, wg załączonej specyfikacji.

Termin wykonywania zamówienia:

do 5 grudnia 2016 r.

Kryteria oceny ofert:

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się jej ceną (przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto).

Wymagania dotyczące kryteriów:

1.       Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

2.       Udzielanie gwarancji.

Dostarczenia zakupionego pojazdu do siedziby zamawiającego nastąpi najpóźniej do dnia 5 grudnia 2016 r.

Termin zapłaty - 14 dni od daty otrzymania faktury.

Oferty obejmujące zamówienia należy przekazać drogą e-mailową lub przesłać pocztą z dopiskiem: „OFERTA na zakup w 2016 r. samochodu typu BUS dla potrzeb NPO_W „nasz Dom” w Ostrowcu Św.” z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru REGON oferenta w terminie: do 16 listopada 2016 r. do godz. 14:00, .

Wartość zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem nie może przekroczyć kwoty:

30 000 EURO netto

Oferowana cena podlega negocjacjom w przypadku złożenia zbliżonych wartościowo ofert.

Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

 Ostrowiec Świętokrzyski 07.11.2016

DYREKTOR

NPO-W „nasz Dom” 

mgr s. Elżbieta Kot

 

PRZETARGI

Niepubliczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szkolna 19 zaprasza przedstawicieli handlowych producentów wind do składania ofert na zakup w 2016 r. platformy dla osób niepełnosprawnych..

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest - „Zakup w 2017 r. platformy dla osób niepełnosprawnych A 5000 dla potrzeb Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim”, wg załączonej specyfikacji.

Termin wykonywania zamówienia:

do 30 września 2017 r.

Kryteria oceny ofert:

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się jej ceną (przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto).

Wymagania dotyczące kryteriów:

1.       Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

2.       Udzielanie gwarancji.

Dostarczenia i zamontowania do siedziby zamawiającego nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2017 r.

Termin zapłaty - 14 dni od daty otrzymania faktury.

Oferty obejmujące zamówienia należy przekazać drogą e-mailową lub przesłać pocztą z dopiskiem: „OFERTA na zakup w 2017 r. platformy dla osób niepełnosprawnych A 5000S dla potrzeb NPO_W „nasz Dom” w Ostrowcu Św.” z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru REGON oferenta w terminie: do 20 lutego 2017 r. do godz. 14:00, .

Wartość zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem nie może przekroczyć kwoty:

30 000 EURO netto

Oferowana cena podlega negocjacjom w przypadku złożenia zbliżonych wartościowo ofert.

Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

 Ostrowiec Świętokrzyski 10.02.20176

DYREKTOR

NPO-W „nasz Dom” 

mgr s. Elżbieta Kot

tel. 530 816 568

 

 

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich